The University of Arizona
Skip to Content

Sada

Titlesort icon Date Author(s)
ano de 1799. expediente promovido por don Alexo Rubalcaba contador real de diezmos de esta Santa Iglesia catedral ante el gobernador del... 02-07-1799
Rubalcaba, Alexo (Contador)
Sada, Manuel de (Alcalde)
Herrera Leiba, Simon de (Gobernador)
and others