The University of Arizona
Skip to Content

Photography of Homer L. Shantz

Title/Description Type Datesort icon Availability
Salix to Poplars - Panorama Image 1913-08-19
Myxomycetes Image 1913-08-19
Myxomycetes Image 1913-08-19
Juniperus alpina Image 1913-08-19
Succession Image 1913-08-19
Physiographic succession Image 1913-08-19
Wet meadow veg. Image 1913-08-19
Aecidia on Picea Engelmannii Image 1913-08-19
Aecidia on Picea Engelmannii Image 1913-08-19
Picea Engelmannii Image 1913-08-19
Picea Engelmannii Image 1913-08-19
Picea Engelmannii Image 1913-08-19
Mirror Lake, veg. - Panorama Image 1913-08-20
Mirror Lake, veg. - Panorama Image 1913-08-20
Mirror Lake, veg. - Panorama Image 1913-08-20
Mirror Lake, veg. - Panorama Image 1913-08-20
Pinus aristata Image 1913-08-20
Vegetation - Panorama Image 1913-08-20
Seven Lakes vegetation Image 1913-08-20
Mirror Lake, veg. - Panorama Image 1913-08-20
Mirror Lake, veg. - Panorama Image 1913-08-20
Mirror Lake, veg. - Panorama Image 1913-08-20
Isoetes Lake Image 1913-08-20
Rivulets on level gravel - veg. Image 1913-08-20
Pinus aristata Image 1913-08-20
Mat. veg. Image 1913-08-20
Succession veg. Image 1913-08-20
Pinus aristata, Picea Engelmannii Image 1913-08-20
Pinus and Picea Image 1913-08-20
Alternation Image 1913-08-20
Morainal valley Image 1913-08-20
Picea Engelmannii, wind effect Image 1913-08-20
Gentiana frigida Image 1913-08-20
Picea Engelmannii Image 1913-08-20
Picea Engelmannii Image 1913-08-20
Picea Engelmannii Image 1913-08-20
Pinus aristata Image 1913-08-20
Pinus aristata Image 1913-08-20
Pinus aristata Image 1913-08-20
Pinus aristata Image 1913-08-20
Picea Engelmannii Image 1913-08-20
Distichlis Image 1913-08-25
Succession Image 1913-08-25
Succession Image 1913-08-25
Allenrolfea Image 1913-08-25
Geyser Basin Image 1913-08-25
Salt flat Image 1913-08-25
New negative Image 1913-08-25
Salicornia Utahensis Image 1913-08-25
Allenrolfea, Distichlis Image 1913-08-26
University of Arizona Herbarium